DA LJUDSKA ZLOĆA NE ZASJENI IZVORNOST I TOPLINU BETLEHEMSKOG SVJETLA

Živimo povijesno razdoblje koje bismo, uvjeren sam, najradije prepustili trajnom zaboravu. To poglavito vrijedi za posljednjih nekoliko godina tijekom kojih su nas, uz globalne ugroze poput COVID-a 19, sve brojnijih i smrtonosnijih ratnih žarišta i brojnih drugih (ne)prirodnih  poremećaja, razorni potres u prosincu 2020. i nemale štete neukrotivih vodenih naleta u našim dvjema domovinama dodatno opteretili.

Sva ta događanja su nedvojbeno ostavila  brojne i slojevite posljedice na zdravlje (psihičko i fizičko) i ponašanje naših suvremenika i sunarodnjaka.  Neka od tih događanja su, sukladno svojoj naravi i razini (ne)predvidivih ugroza,  podrazumijevala nužno uvođenje određenih ograničenja i sasvim konkretne životne – profesionalne i društveno-duhovne promjene. Dio tih ograničenja smo, uvjetno rečeno, lakše prihvaćali, dok su nam druga, koliko god su (u konkretnim okolnostima!) bila razumski i profesionalno razložna, teže padala. To posebice vrijedi za brojnija, društvena i vjernička okupljanja. Slutili smo, naime, da će upravo ta ograničenja u ljudima  diljem svijeta koji su, prema Božjemu planu i svom izvornom psihofizičkom ustroju,  snažno upućeni jedni na druge, ostaviti brojne i trajnije posljedice. I ta štetna slutnja se, nažalost, ostvarila, što je lako uočljivo na ponašanju naših suvremenika  u ovom 'novom normalnom' (živo se nadamo!) poslijepandemijskom razdoblju. Ljudi su postali osjetno oprezniji, vidno napetiji i zatvoreniji prema svima - uključujući i najbližu rodbinu i desetljetne prijatelje. Tradicijska okupljanja su svedena na ona najvažnija, dok su susreti u velikim skupinama, s više slobode i opuštenosti, iznimno  rijetka pojava.

Nastavak teksta


MOVIS

Čitati MOVIS znači ozbiljno raditi na svojoj osobnoj, vjerskoj, obrazovnoj i uljudbenoj nadgradnji. Promicati, pak, MOVIS među znancima i prijateljima, znači pomagati im da i sami prošire i obogate svoja osobna, vjernička i spoznajna, obzorja.

MOVIS je službeno Glasilo hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj. Trenutna naklada mu je oko 14000 primjeraka. Usput rečeno nijedna hrvatska tiskovina u dijaspori ne tiska se u tolikoj nakladi. Uredno ga šaljemo na sve, nama znane, hrvatske naslove u Švicarskoj, te na brojne značajnije naslove diljem Europe i svijeta. Uredničko vijeće se trudi da službeno Glasilo hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj  što bolje ispuni svoje temeljne odgojno-obrazovne ciljeve. S tim ciljem smo u naš suradnički krug uključili dojmljiv broj uglednih stručnjaka iz hrvatskog javnog i crkvenog života.

Pročitaj više u aktualnom izdanju ...

UTJELOVIO SE I POSTAO ČOVJEKOM

Govor o trećem kršćanskom tisućljeću iziskuje pogled unatrag i naprijed. Mjerodavni je početak i kamen temeljac postavljen vremenski i zemljopisno u rođenju Isusa Krista u Betlehemu, kako kaže Apostol, «u punini vremena», a teološki se podudara s kršćanskim pojmom ‘utjelovljenja’ Boga u Isusovoj osobi. To pruža bitne odrednice i mjerila te prosudbe za istinsko čovjekovo (po)čovječenje. U suvremenom svijetu kršćanstvo sve više blijedi - gotovo da više i nemamo stvarnih primjera na kojima bi se te vjerske datosti mogle zorno odčitati. Nema velikana vjere. Utjecaj i prisutnost kršćanstva te kršćanske misli sve se više zamagljuje i gubi u povijesnim nedohodima te suvremenome trajnom razvodnjavanju kršćanske misli i vjerovanja i u samim kršćanskim zajednicama. Nema više istine koja bi sve obvezivala, pa ni ona o Isusu Kristu ...

Nastavak teksta

Misije

Pedesetih godina prošloga stoljeća fra Lucijan Kordić je stigao iz Rima u Švicarsku na liječenje. Od samog je svog dolaska u Švicarsku skrbio oko hrvatskih izbjeglica.

A kad je pristigao novi veći val Hrvata izbjeglica, bio je i službeno zadužen za brigu o njima. Od 13. rujna 1961. imao je pismena odobrenja iz Rima koja su na znanje primili i švicarski biskupi. Kako se broj Hrvata povećavao pojavljuje se potreba organizacije duhovne skrbi.
Od samih početaka svoga pastoralnoga rada misionari (fratri, člnovi Hercegovačke franjevačke provincije) su imali program: "stići k svima, staviti se u službu svima, ne odreći se ni jedne duše, ni jednoga Hrvata ili Hrvatice koji su im povjereni i nastojati da nitko među njima ne ostane bez svoga znaka raspoznavanja: kao kršćanin, kao katolik Hrvat". Danas u Švicarskoj djeluje 12 Hrvatski katoličkih misija.

Pronađi željenu Misiju ...